ὠκεανός, -οῦ, ὁ | ὦμος, ου, ὁ | ᾠόν, ου τό | ὡρολόγιον | ὥσπερ | ὠφελέω

ὠκεανός, -οῦ, ὁ


océano
external image 944&v=fit1024x.jpg
Αρκτικός ὁ ὠκεανός ὁ μικρότατος ἐστι τῆς γῆς.


Caso
Singular
Nominativo
Ὠκεᾰνός
Vocativo
Ὠκεᾰνέ
Acusativo
Ὠκεᾰνόν
Genitivo
Ὠκεᾰνοῦ
Dativo
Ὠκεᾰνῷ
external image luxacion-hombro.jpg

ὦμος, ου, ὁ

hombro;

singular
plural
nominativo
ὦμος
ὦμοι
acusativo
ὦμον
ὤμους
genitivo
ὤμου
ὤμων
dativo
ὤμῳ
ὤμοις


Ejemplo: ὁ ὦμος λευκός ἐστιν.
(el hombro es blanco)
ᾠόν, ου τό

CC Warein Holgado
CC Warein Holgado

N
ᾠόν
ᾠά
V
ᾠόν
ᾠά
A
ᾠόν
ᾠά
G
ᾠοῦ
ὠῶν
D
ὠῷ
ὠοῖς

Huevo

Ejemplo: τῶν ἡμέρων ὀρνιθίων τίκτει καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ᾠόν·


external image 185relojdemisa.jpg

ὡρολόγιονReloj, instrumento para medir el tiempoὥσπερ


Conjunción

Como

Ejemplo


ὠφελέω

(verbo)

Traducción: ayudo (ayudar), beneficio (beneficiar)external image images?q=tbn:ANd9GcTuKrKRjr6wTPW5aVXK0BpR1aEl15W3wb1AR-rycJKI747ehrX_bQ

Derivado: Ofelia

Conjugación:

ὠφελῶ
ὠφελεῖς
ὠφελεῖ
ὠφελοῦμεν
ὠφελεῖτε
ὠφελοῦσι
=


ὠχρός, ά, όν=

amarillo