φανερός, ά, όν | φάσκω | φαλακρός | φέρω | φεῦ | φημί | φηγός, οῦ ἡ | φθινόπωρον, -ου τό | φιλάνθρωπος, ον | φιλέω | φίλος, -η, -ον | | φιλόσοφος, ον | φοβερός, ά, όν | φοιτάω | φρυγανισμός, ὁ | φύλλον, ου τό | φυτεύω

φανερός, ά, όνN
φανερός
φανερά
φανερόν
AGD
NAGD
Claro, visible

Ejemplo:

Derivado etimológico:φάσκω


φημί
external image Antonio_Lobato.jpg

φαλακρόςcalvo, sin pelo.
φέρω


φέρω
φέρεις
φέρει
φέρομεν
φέρετε
φέρουσι

Llevar

Ejemplo:

Derivados etimológicos:


φεῦ

Interjección de dolor.

¡Ay!


φημί

CC ROMULO FOTOS
CC ROMULO FOTOS


φημί
φῄς
φησί
φαμέν
φατέ
φασί

Decir
(Con οὐ) Decir que no

φηγός, οῦ ἡ


CC Antonio Martínez
CC Antonio Martínez


N
φηγός

V


A


G


DEncina

Ejemplo:

Derivado etimológico:


φθινόπωρον, -ου τό

2879452237_6686cd6bc7_m.jpg

Significado: primavera.
Sustantivo


Declinación:
Nom.
φθινόπωρον
φθινόπωρα
Acus.
φθινόπωρον
φθινόπωρα
Gent.
φθινοπώρου
φθινοπώρων
Dat.
φθινοπώρῳ
φθινοπώροις


Ejemplo:
  • La primavera templada es genial.
  • τὸ χλιαρὸν φθινόπωρον καλόν ἐστιν.
φιλάνθρωπος, ον


N
φιλάνθρωπος
φιλάνθρωπον
A


G


DN


A


G


DAmigo de los seres humanos, bondadoso

Ejemplo:

Derivado etimológico:


CC I.Modon
CC I.Modon

φιλέω


φιλῶ
φιλεῖ
φιλεῖς
φιλοῦμεν
φιλεῖτε
φιλοῦσι

Amar

Ejemplo:

Derivado etimológico: Αnglofilia, Filosofía..
φίλος, -η, -ον

Amigo by Carlota Garcia
external image grandes-amigos-sempre.jpg

ὁ φίλος - οἱ φίλοι
τόν φίλον - τούς φίλους
τοῦ φίλου - τῶν φιλῶν
τῷ φίλῳ - τοἱς φίλοις

ἡ φίλη - αἱ φίλαι
τήν φίλην - τάς φίλας
τῆς φίλης - τῶν φιλῶν
τῇ φίλῃ - ταῖς φιλαῖς

τὸ φίλον - τά φίλα
τὸ φίλον - τά φίλα
τοῦ φίλου - τῶν φιλῶν
τῷ φίλῳ - τοῖς φίλοις

amigo, amante


φιλόσοφος, ον

external image Nietzsche_NAC_CUL_web_4--300x190.jpg

N
φιλόσοφος
φιλόσοφοι
A
φιλόσοφον
φιλόσοφοῦς
G
φιλόσοφοῦ
φιλόσοφῶν
D
φιλόσοφῳ
φιλόσοφοις

Amante de la sabiduría, Filósofo


Derivado etimológico: Filosofía, piedra filosofal...
φοβερός, ά, όν


Temible

φοιτάω


Frecuentarφρυγανισμός, ὁleña


CC Víctor Nuño
CC Víctor Nuño

φύλλον, ου τόN
φύλλον

V
φύλλον

A
φύλλον

G
φύλλου

D
φύλλῳ


Hoja

Ejemplo:

Derivado etimológico:
φυτεύω


φυτεύω
φυτεύεις
φυτεύει
φυτεύομεν
φυτεύετε
φυτεύουσι

Plantar

Ejemplo:

Derivado etimológico: