ὁ ὑετός, -οῦ ὁ | υἱός, οῦ ὁ | ὕλη, η ἡ | ὑπ-ακούω | ὑπάρχω | ὑπὲρ | ὑπέχω | ὑπὸ | ὕπτιος, α, ον | ὕστερος,α, ον | ὕστερον | ὑφαίνω | ὑψηλός, ή, όν

ὁ ὑετός, -οῦ ὁ

frio.jpg

Significado: lluvia .
sust
Declinación:
Nom.
ὑετός
ὑετοί
Acus.
ὑετόν
ὑετούς
Gent.
ὑετοῦ
ὑετῶν
Dat.
ὑετῷ
ὑετοῖς
Ejemplo:
  • La lluvia cae fuerte .
  • ὁ ὑετός ὕει ἰσχυρός

υἱός, οῦ ὁ

external image 4752897974147302.jpg

N
υἱός
υἱοί
A
υἱόν
υἱούς
G
υἱοῦ
υἱῶν
D
υἱῷ
υἱοῖς


Hijo, niño...

Derivado etimológico:


CC Reinante El Pintor del fuego
CC Reinante El Pintor del fuego

ὕλη, η ἡ
Bosque

Ejemplo:

Derivado etimológico:ὑπ-ακούωEscuchar


ὑπάρχω


Existir, haber.
Empezar

ὑπὲρ


[+gen.] sobre, encima de, en defensa de, por;
[+acus.] por encima de, más allá de

Derivados: hipertensión, hipermercado.

ὑπέχω

(ὑπό+έχω)

Sufrir

Ejemplo:

  • πολλάκις μὲν γὰρ χειμῶνας ὑπέχουσιν.

ὑπὸ


[+gen.] de debajo de, (agente) por, por causa de; [+dat.] debajo; [+acus.] bajo, al pie de

Derivado: hipocondría
ὕπτιος, α, ονHacia abajo


ὕστερος,α, ον


N
ὕστερος
ὕστερα
ὕστερον
AGD
NAGD
Último

Ejemplo:

Derivado etimológico:ὕστερον


Adverbio.

Después

Ejemplo:
ὑφαίνωTejer


ὑψηλός, ή, όν


N
ὑψηλός
ὑψηλή
ὑψηλόν
AGD
NAGD
Alto

Ejemplo:

Derivado etimológico: