ὁδός, ου ἡ | ὁδούς, ὁδόντος, ὁ | οἰκέτης, ου, ὁ | οἰκίσκος, ὁ | οἰκέω | οἰκία, ας ἡ | οἰκοδομέω | οἴμοι | οἶνος, ου ὁ | οἷος, οἵα, οἷον | ὀκτώ | ὀλίγος, η, ον | ὁμαλός, ή, όν | ὁμοίως | ὁμοῦ | ὀνομάζω | ὄνος, ὁ / ἡ | ὅπου | ὁπλίτης | ὀπτάνιον, τό | ὁράω | ὀρθός, ή, όν | | ὀρνίθιον, ου τό | ὄρος, -ους, τὸ | ὅσος, η, ον | ὅταν | ὅτι | οὐ, οὐκ, οὐχ | οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-εν | οὔπω | οὐρανός, οῦ, ὁ | οὖς, ὠτός, τό | οὗτος, αὗτη, τοῦτο | ὃς, ἥ, ὅ | οὕτως | ὀφθαλμός

ὁδός, ου ἡ

CC Yban_2000
CC Yban_2000

N
ὁδός
ὁδοί
V
ὁδός
ὁδοί
A
ὁδόν
ὁδούς
G
ὁδοῦ
ὁδῶν
D
ὁδῷ
ὁδοῖς

Camino

Ejemplo: "οὐ γὰρ καλόν ἐστιν ἔρρειν ἐκ τῆς ὁδοῦ".

Definición: ὁδος ἐστιν τοπος ἐν ᾡ ἀνθροποι περιπατουσιν.

Derivados etimológicos: Período, Método. Ánodo, Cátodo

ὁδούς, ὁδόντος, ὁ


Diente

N
ὀδούς
ὀδόντες
V
ὀδούς
ὀδόντες
A
ὀδόντα
ὀδόντας
G
ὀδόντος
ὀδόντων
D
  • ὀδόντι
ὀδοῦσι
οἰκέτης, ου, ὁ


Esclavo doméstico, los que viven en casaοἰκίσκος, ὁ


N
οἰκίσκος
οἰκίσκοι
V
οἴκισκε
οἰκίσκοι
A
οἰκίσκον
οἰκίσκους
G
οἰκίσκου
οἰκίσκων
D
οἰκίσκῳ
οἰκίσκοις

Jaula; habitación pequeña

Ejemplo: "τις ἦλθε, φέρων ἐν οἰκίσκῳ θαυμάσιον ὀρνίθιον."

οἰκέω


οἰκῶ
oἰκεῖς
οἰκεῖ
οἰκοῦμεν
οἰκεῖτε
οἰκοῦσιν

Habitar, vivir

Ejemplo:

Derivado etimológico:οἰκία, ας ἡ

external image 236124405_334b995b34.jpg
N
οἰκία
οἰκίαι
V
οἰκία
οἰκίαι
A
οἰκίαν
οἰκίας
G
οἰκίας
οἰκιῶν
D
οἰκίᾳ
οἰκίαις

Casa

Ejemplo:

Derivados etimológicos:οἰκοδομέω


οἰκοδομῶ


Construir

Ejemplo:

Derivado etimológico:


οἴμοι

Interjección

¡Ay! ¡Ah!


οἶνος, ου ὁ


Vino

Derivados etimológicos:


οἷος, οἵα, οἷον


Capaz de (+ infinitivo)

ὀκτώ

external image 8ball_0.jpg


SIGNIFICADO: Ocho


ὀλίγος, η, ον


N
ὀλίγος
ὀλίγη
ὀλίγον
A
ὀλίγον

ὀλίγον
G
ὀλίγου

ὀλἰγου
D
ὀλίγῳ

ὀλίγῳ

Poco

Ejemplo:

Derivados etimológicos:


ὁμαλός, ή, όν


N
ὁμαλός
ὁμαλή
ὁμαλόν
A
ὁμαλόν

ὁμαλόν
G
ὁμαλοῦ

ὁμαλοῦ
D
ὁμαλῷ

ὁμαλῷ

Llano, liso

Ejemplo:

Derivados etimológicos:

ὁμοίως


Adverbio.

Igualmente, de la misma manera

Ejemplo:ὁμοῦ


Adverbio.

A la vez, cerca

Ejemplo:

ὀνομάζω

Nombrar, llamar

ὀνομάζω
ὀνομαζεις
ὀνομαζει
ὀνομαζομεν
ὀνομαζετε
ὀνομαζοῦσι

Ejemplo: τὸ παιδίον ὀνομαζοῦσι Θρασύστομον
Derivado etimológico: onomásticoὄνος, ὁ / ἡBurro

ὅπου


Adverbio.

En dónde

Ejemplo:
ὁπλίτης


Hoplitas
(ciudadano soldado de las ciudades/estado de la Antigua Grecia) Lo que realmente quiere decir la palabra es articulo de armamento o equipamiento
ὀπτάνιον, τό

COCINA.jpg


AUDIO

Cocina


ὁράω


ὁρῶ


Ver

Ejemplo:

Derivado etimológico:


ὀρθός, ή, όν


de pie; derechoexternal image 9082dospatas.jpg

singular
masculino
femenino
neutro
nominativo
ὀρθός
ὀρθή
ὀρθόν
acusativo
ὀρθόν
ὀρθήν
ὀρθόν
genitivo
ὀρθοῦ
ὀρθῆς
ὀρθοῦ
ablativo
ὀρθῷ
ὀρθῇ
ὀρθῷ

plural
masculino
femenino
neutro
nominativo
ὀρθοί
ὀρθαί
ὀρθά
acusativo
ὀρθούς
ὀρθάς
ὀρθά
genitivo
ὀρθῶν
ὀρθῶν
ὀρθῶν
ablativo
ὀρθοῖς
ὀρθαῖς
ὀρθοῖς


Ejemplo: ἐγὼ βλέπω τὸν παιδαγωγὸν ὀρθὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ
Veo al esclavo de pie en la casa


ὀρνίθιον, ου τό

CC Martin Rey
CC Martin Rey

N
ὀρνίθιον

V


A


G


DPajarito

Ejemplo:

Der

ὄρος, -ους, τὸ

external image 23736d1314058578-fotos-de-montana-en-sudafrica-montanas-sudafrica-drakensberg.jpg


montaña
ὅσος, η, ον


N
ὅσος
ὅση
ὅσον
A
ὅσον
ὅσην
ὅσον
G
ὅσου
ὅσης
ὅσου
D
ὅσῳ
ὅσῃ
ὅσῳ


N
ὅσοι
ὅσαι
ὅσα
A
ὅσους
ὅσας
ὅσα
G
ὅσων
ὅσων
ὅσων
D
ὅσοις
ὅσαις
ὅσοις

Cuán (grande, ancho, largo, alto)

Ejemplo:

Derivado etimológico:
ὅταν

(i. e. "ὅτε ἄν")

Cuando


ὅτι


Conjunción.

Que; porqueοὐ, οὐκ, οὐχ


Fonética: Se usa οὐ ante consonante, οὐκ ante vocal con espíritu suave, οὐχ ante espíritu áspero.

Adverbio.

No

Ejemplo:οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-ενNinguno, nadie, nada

οὔπω

Adverbio

Aún no

οὐρανός, οῦ, ὁ

external image cielo.jpgcielo
οὖς, ὠτός, τό


oreja, oído
οὗτος, αὗτη, τοῦτο


N
οὗτος
αὗτη
τοῦτο
A
τοῦτον
ταύτην
τοῦτο
G
τούτου
ταύτης
τούτου
D
τούτῳ
ταύτῃ
τούτῳ


N
οὗτοι
αὗται
ταύτα
A
τούτους
ταύτας
ταύτα
G
τούτων
τούτων
τούτων
D
τούτοις
ταύταις
τούτοις

Este, esta, esto

Ejemplo:

Derivado etimológico:

ὃς, ἥ, ὅ


(Pronombre relativo)

AUDIO

Que, el cual


οὕτως


Adverbio.

Así, de esta manera

Ejemplo:external image ojo-del-universo.jpg

ὀφθαλμός
Ojo