| λαιμός, ὁ | λοιδορία, ἡ | λαλέω | λαμβάνω | λάμπω | λάχανον, ου τό | λεαίνω | λέγω | λείπω | λεπτός, ή, ον | λευκός, ή, όν | λήκυθος, ου ὁ | ληνός, οῦ ὁ | λίθος, ου | | λιμός, ου ὁ | λουτρών, -ῶνος, ὁ | λόφος, ου ὁ | λούω

λαιμός, ὁ


cuello


λοιδορία, ἡReproche


λαλέωHablar, charlar


λαμβάνω

Aoristo: ἔλαβον

λαμβάνω
λαμβάνεις
λαμβάνει
λαμβάνομεν
λαμβάνετε
λαμβάνουσι

Tomar, coger

Ejemplo:

Derivado etimológico:


λάμπω


λάμπω
λάμπεις
λάμπει
λάμπομεν
λάμπετε
λάμπουσι

Iluminar

ὀ ἥλιος λάμπει


λάχανον, ου τό

CC Marcp_dmoz
CC Marcp_dmoz

N
λάχανον

V
λάχανον

A
λάχανον

G
λαχάνου

D
λαχάνῳ


Hortaliza, legumbre

Ejemplo:λεαίνω


λεαίνω
λεαίνεις
λεαίνει
λεαίνομεν
λεαίνετε
λεαίνουσι

Pulir, suavizar

ἐγὼ λεαίνω τοὺς λίθους


λέγωλέγω
λέγεις
λέγει
λέγομεν
λέγετε
λέγουσι

Decir, hablar

Ejemplo:

Derivados etimológicos:λείπω


λείπω
λείπεις
λείπει
λείπομεν
λείπετε
λείπουσι

Dejar, abandonar

Ejemplo:

Derivado etimológico:

λεπτός, ή, ον

delgado
λευκός, ή, όν


N
λευκός
λευκή
λευκόν
AGD

Blanco

Ejemplo:

Derivados etimológicos:


external image 2654709663_3865dae066_m.jpgλήκυθος, ου ὁ

Lecito


ληνός, οῦ ὁ


Lagar, prensa (para uva)


λίθος, ου

external image _maniasmias_piedras-encerradas-788697.jpg

piedra

Derivados etimológicos: litografia, litófago, paleolítico, neolítico.

λιμός, ου ὁ


hambre

λουτρών, -ῶνος, ὁ

AUDIO


Baño, sala de bañoλόφος, ου ὁ


N
λόφος
λόφοι
V
λόφος
λόφοι
A
λόφον
λόφους
G
λόφου
λόφῶν
D
λόφοῳ
λόφοις

Colina

Ejemplo: καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ λόφοι, οἳ περιέχουσι τὸ χωρίον


λούω

Lavar.jpg

λούω -

λούεις -
λούει -
λούομεν -
λούετε -
λούουσι -


AUDIO

Lavar