Ἰβερνια | ἰατρός, ου | ἱεροποιός, ου ὁ | ἱερός, ά, όν | ἴον, ου τό | ἰσχυρός, ά, όν | ἴσως | ἰτέα, ἡ | ἵππος
pen_iberica.jpg

Ἰβερνια


AUDIO

Iberiaἰατρός, ου


médico

Derivados etimológicos: pediátrico, psiquiátrico.ἱεροποιός, ου ὁVigilante de templos y ritos

ἱερός, ά, όνSagradoἴον, ου τό

CC Ferran Turmo Gort
CC Ferran Turmo GortVioleta
ἰσχυρός, ά, όνFuerte, difícil


ἴσωςQuizá, quizásἰτέα, ἡ


CC Raúl Hernández González
CC Raúl Hernández González

N
ἰτέα

V


A


G


D
Sauce

Ejemplo:

ἵππος


N
ιππος
V
ιππῶ
A
ιππον
G
ιππου
D
ιππῶ

Caballo

Derivados etimológicos: Hípica, hipocampo, etc.